ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ:

Тел.: 725-86-58,

e-mail: hlg_uo_kh@ukr.net

Відповідальний за забезпечення доступу до публічної інформації Управління освіти Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради Харченко Вікторія Миколаївна, заступник начальника Управління освіти

вул. Ярославська, 10, каб. 2, тел. 725-86-58,

ЗАПИТУВАЧАМ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради надає публічну інформацію керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації», іншими нормативними актами.

Надання публічної інформації Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ РОЗПОРЯДНИКА ІНФОРМАЦІЇ АБО БЕЗДІЯЛЬНОСТІ

Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Поштова адреса Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для подання інформаційного запиту:

вул. Ярославська, 10

м. Харків, Україна, 61052

телефон/факс: (057) 725-86-58;

електронна пошта: hlg_uo_kh@ukr.net

Запит на інформацію (зразок)

Звіти щодо надання публічної інформації

Кiлькiсть переглядiв: 1624