/Files/images/ohrana_truda/pic1.jpg

Кримінальний кодекс України

Положення про службу охорони праці

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу закладів освіти

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охороні праці

Перелік нормативних документів з питань охорони праці

Закон України «Про охорону праці»

Постанова КМУ від 17.04.2019 № 337 Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві

Типове положення про службу охорони праці

Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу

Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві

Типове положення про навчання з питань охорони праці

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Перелік робіт, де необхідний професійний відбір

Граничні норми підняття і переміщення важких речей жінками

Граничні норми підняття і переміщення важких речей неповнолітніми

Положення про медичний огляд працівників певних категорій

Порядок розробки і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, чинних на підприємстві

Мінімальнівимогибезпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

Типове положення про комісію з питань охорони праці

Лист МОН від 14.02.2019 № 11-1419 Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 28.10.2020 № 765 Про затвердження змін до Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників

Кiлькiсть переглядiв: 1609